Kurs dla początkujących

Kurs dla początkujących

3 miesięczne kursy  jogi dla początkujących( kurs obejmuje 13 zajęć):

Wstępny kurs jogi  dla początkujących  – adresowany do wszystkich osób które zaczynają swoją przygodę z jogą! Obejmuje wszystkie podstawowe grupy asan, których omawianiu poświęcone są całe fragmenty kursu tak, aby maksymalnie efektywnie wyjaśnić podstawowe reguły prawidłowej pracy w asanach z danej grupy. TEN KURS POLECAM RÓWNIEŻ JAKO PODSTAWĘ DO JOGI  KRĘGOSŁUPA.

ZAPRASZAMY NA  NOWE  KURSY  OD WRZEŚNIA    Zapisy trwają

18 września zajecia w środy o 20:00. Kurs trwać będzie od 18.09 – 11.12.19 Zajecia będzie prowadziła Dominika Witasik. Warunki kursu poniżej.   BRAK WOLNYCH MIEJSC NA TYM KURSIE!

19 września zajęcia w czwartki o 16:00 Kurs trwać będzie od 19.09 -12.12.19 Zajęcia będzie prowadziła Jola Zajcher. Warunki kursu poniżej.

20 września zajęcia w piątki  rano o 8:30 Kurs trwać będzie od 20.09 -20.12.19 Zajęcia będzie prowadziła Jola Zajcher. Warunki kursu poniżej.   ZOSTAŁY 2 WOLNE MIEJSCA NA TYM KURSIE!

23 września zajęcia w poniedziałki o 16:00 Kurs trwać będzie od 23.09 -23.12.19 Zajęcia będzie prowadziła Dominika Witasik. Warunki kursu poniżej. ZOSTAŁY 2 WOLNE MIEJSCA NA TYM KURSIE!

27 września zajęcia w piątki o 20:00 Kurs trwać będzie od 27.09 -27.12.19 Zajęcia będzie prowadziła Jola Zajcher. Warunki kursu poniżej.

02 października zajęcia w środy o 18:00 Kurs trwać będzie od 02.10.19 -08.01.2020 Zajęcia będzie prowadziła Kasia Radka. Warunki kursu poniżej. ZOSTAŁY 4 WOLNE MIEJSCA NA TYM KURSIE!

TRWAJĄCE KURSY 3 miesięczne:

WARUNKI  KAŻDEGO  3 MIESIĘCZNEGO KURSU:

03 września zajęcia we wtorki o 18:00 Kurs trwać będzie od 03.09 -26.11.19 Zajęcia będzie prowadziła Jola Zajcher. Warunki kursu poniżej. BRAK WOLNYCH MIEJSC NA TYM KURSIE!

 
Od stycznia 2019 cena kursu wynosi 290zł
 

Uczestnictwo w kursie gwarantuje wpłata zaliczki w wysokości 100zł na konto nr: 16 1140 2004 0000 3402 7636 5392 , mBank, Centrum Hatha Jogi, ul. Pocztowa 8A, 43-309 Bielsko-Biała. Proszę o  podanie  grupy na którą Państwo się zapisujecie na przelewie( np. kurs  06.09 o 20.00)   Proszę również o przesłanie   informacji  na adres mailowy  z Imieniem i nazwiskiem oraz   numerem telefonu! Wpłata zaliczki jest jednoznaczna z akceptacją warunków kursu i nie podlega zwrotowi.

Ilość miejsc  jest ograniczona, decyduje kolejność  zgłoszeń (mailowych, lub  telefonicznych) i wpłat zaliczek. Reszta kwoty, czyli 190zł. do zapłacenia na pierwszych zajęciach kursu.

Kurs dla początkujących  jest grupą zamkniętą, koszt całego  kursu płatny jest  z góry. Ewentualne nieobecności można odrobić podczas trwania kursu na grupach początkujących, lub na grupach „dla kręgosłupa”. Nie istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia. Po zakończeniu kursu nie istnieje możliwość odrobienia niewykorzystanych zajęć!

Kurs trwa 3 miesiące( w sumie 13 zajęć, z czego każde zajęcia trwają półtorej godziny), od podstaw przerabiamy podstawowe grupy asan(pozycji Jogi) pod koniec drugiego miesiąca zaczynamy uczyć pozycji odwróconych.

 

REGULAMIN ZAJĘĆ

ZDROWIE
1. Wszyscy uczestnicy zajęć w  są zobowiązani do  wypełnienia  i podpisania regulaminu na pierwszych zajęciach jogi.
2. Kobiety są zobowiązane do zgłaszania przed zajęciami menstruacji.
3. Kobiety w ciąży mogą brać udział w zajęciach tylko za zgodą prowadzącego i po konsultacji z lekarzem.
4. Wszelkie niepokojące objawy w trakcie wykonywania ćwiczeń (np.: nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach) należy bezzwłocznie zasygnalizować prowadzącemu.
5. Osoby z poważniejszymi problemami zdrowotnymi mogą przystąpić do rozpoczęcia praktyki w  po konsultacji z lekarzem i robią to na własna odpowiedzialność!
6. Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub/i stóp zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty.

ZALECENIA DLA ĆWICZĄCYCH
1. Do ćwiczeń należy przystępować o pustym żołądku, W trakcie zajęć nie należy pić. Nie dotyczy to osób z cukrzycą.
2. Ćwiczy się boso, w przewiewnym niekrępującym ruchów stroju.
3. Program każdych zajęć stanowi całość, dlatego należy brać w nich udział od początku do końca. Chęć wcześniejszego wyjścia prosimy zgłaszać prowadzącemu przed rozpoczęciem lekcji.
4. Nie wolno pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba, że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.
5. Zachowaj ciszę! W trakcie zajęć nie należy prowadzić rozmów, ani w jakikolwiek inny sposób zakłócać ich przebiegu.Wszelkie wątpliwości oraz pytania dotyczące własnej praktyki można przedstawiać przed lub po zajęciach bezpośrednio u prowadzącego.
6. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach po konsultacji z prowadzącym i dostarczeniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

7.Pieniądze i inne cenne przedmioty lepiej zabrać ze sobą na salę.

 8. Przed zajęciami wyłącz komórkę!!!

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

 1. Uczestnicy korzystają z usług Centrum Hatha Jogi w Bielsku  na własną odpowiedzialność.
 2.  Warunkiem podjęcia praktyki na zajęciach grupy zaawansowanej jest przynajmniej 6 miesięcy regularnej praktyki jogi Iyengara oraz dobry stan zdrowia.
 3. Centrum Hatha Jogi w Bielsku Katarzyny Radka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu

  Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych uczestnika

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CENTRUM HATHA JOGI W BIELSKU Katarzyna Radka . Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  1. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zapisów na zajęcia i szkolenia, sprawdzenia obecności na zajęciach i szkoleniach oraz w celu wystawienia ewentualnych zaświadczeń ukończenia kursów.
  1. Dane osobowe są przechowywane przez okres uczestnictwa w zajęciach i przez kolejne 2 lata w przypadku ewentualnego powrócenia na zajęcia.
  1. Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom, chyba że Pani/Pan korzysta z karnetów Benefit Systems – w tym przypadku dane osobowe przekazywane są podmiotowi Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie.
  1. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

  • przenoszenia danych,

  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,

  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,

W razie pytań proszę o kontakt mailowy,telefoniczny,lub smsowy :)

Kasia Radka
e-mail: k.radka@yahoo.pl
tel.: +48 602 53 42 73