cennik

Cennik zajęć:

Wejście pojedyncze-40zł 

Cena karnetu na 4 wejścia – 120zł. Karnet ważny 5 tygodni.
Cena karnetu na 8 wejść   – 200zł. Karnet ważny 5 tygodni.

Karnet  jest wystawiany imiennie dla konkretnej osoby i tylko ona może z niego korzystać. Wyjątkiem są małżeństwa, lub rodzic z dzieckiem – mogą oni korzystać wspólnie z tego samego karnetu.

 Karnet obowiązuje przez 5 tygodni od daty wykupienia, niewykorzystane zajęcia przepadają!

Jeśli zajęcia nie odbędą się z winy Centrum Hatha Jogi do terminu ważności karnetu zostaje dodany okres zawierający nieodbytą ilość zajęć.

Jeśli chcesz otrzymać fakturę na firmę, koniecznie zgłoś  przed zakupem(przelewem) , zgodnie z nowymi przepisami po wystawieniu paragonu nie będzie możliwości wystawienia faktury. Prośbę o wystawienie faktury należy kierować na adres mailowy:  k.radka@yahoo.pl
 Zajęcia indywidualne z nauczycielem w naszej szkole:

1 godzina – 120 zł

    KURS DLA POCZĄTKUJĄCYCH

 3 miesięczny kurs dla początkujących( w sumie 10zajęć, z czego każde zajęcia trwają półtorej godziny)

Cena kursu to- 290zł.

Kurs dla początkujących jest grupą zamkniętą, koszt całego  kursu płatny jest  z góry. Ewentualne nieobecności można odrobić podczas trwania kursu na grupach początkujących, lub na grupach „dla kręgosłupa”. Nie istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia. Po zakończeniu kursu nie istnieje możliwość odrobienia niewykorzystanych zajęć!

REGULAMIN ZAJĘĆ

ZDROWIE
1. Wszyscy uczestnicy zajęć w  są zobowiązani do  wypełnienia  i podpisania regulaminu.
2. Kobiety są zobowiązane do zgłaszania przed zajęciami menstruacji.
3. Kobiety w ciąży nie mogą brać udziału w zajęciach.
4. Wszelkie niepokojące objawy w trakcie wykonywania ćwiczeń (np.: nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach) należy bezzwłocznie zasygnalizować prowadzącemu.
5. Osoby z poważniejszymi problemami zdrowotnymi mogą przystąpić do rozpoczęcia praktyki w  po konsultacji z lekarzem i robią to na własna odpowiedzialność.
6. Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub/i stóp zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty.

ZALECENIA DLA ĆWICZĄCYCH
1. Do ćwiczeń należy przystępować o pustym żołądku, W trakcie zajęć nie należy pić. Nie dotyczy to osób z cukrzycą.
2. Ćwiczy się boso, w przewiewnym niekrępującym ruchów stroju.
3. Program każdych zajęć stanowi całość, dlatego należy brać w nich udział od początku do końca. Chęć wcześniejszego wyjścia prosimy zgłaszać prowadzącemu przed rozpoczęciem lekcji.
4. Nie wolno pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba, że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.
5. Zachowaj ciszę! W trakcie zajęć nie należy prowadzić rozmów, ani w jakikolwiek inny sposób zakłócać ich przebiegu.Wszelkie wątpliwości oraz pytania dotyczące własnej praktyki można przedstawiać przed lub po zajęciach bezpośrednio u prowadzącego.
6. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach po konsultacji z prowadzącym i dostarczeniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

7.Pieniądze i inne cenne przedmioty lepiej zabrać ze sobą na salę.

 8. Przed zajęciami wyłącz komórkę!!!

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

 1. Uczestnicy korzystają z usług Centrum Hatha Jogi w Bielsku  na własną odpowiedzialność.
 2.  Warunkiem podjęcia praktyki na zajęciach grupy zaawansowanej jest przynajmniej 6 miesięcy regularnej praktyki jogi Iyengara oraz dobry stan zdrowia.
 3. Centrum Hatha Jogi w Bielsku Katarzyny Radka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych uczestnika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CENTRUM HATHA JOGI W BIELSKU Katarzyna Radka . Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zapisów na zajęcia i szkolenia, sprawdzenia obecności na zajęciach i szkoleniach oraz w celu wystawienia ewentualnych zaświadczeń ukończenia kursów.
 1. Dane osobowe są przechowywane przez okres uczestnictwa w zajęciach i przez kolejne 2 lata w przypadku ewentualnego powrócenia na zajęcia.
 1. Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom, chyba że Pani/Pan korzysta z karnetów Benefit Systems – w tym przypadku dane osobowe przekazywane są podmiotowi Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie.
 1. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 • przenoszenia danych,

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,

numer konta : 

16 1140 2004 0000 3402 7636 5392, mbank, Centrum Hatha Jogi, ul. Pocztowa 8A, 43-309 Bielsko-Biała.