Karnet Grupa 60+

160
Cena obejmuje 4 wejścia
Karnet ważny miesiąc od daty wystawienia

poznaj naszą ofertę

Cennik

Numer konta bankowego :16 1140 2004 0000 3402 7636 5392 mBank

Wejście pojedyncze

50
Cena obejmuje pojedyncze wejście na zajęcia

Karnet IV

160
Cena obejmuje 4 wejścia
Karnet ważny miesiąc od daty wystawienia

Karnet VIII

280
Cena obejmuje 8 wejść
Karnet ważny miesiąc od daty wystawienia

ceny kursów

Zajęcia Indywidualne / Kursy

Zajęcia indywidualne

170
Godzina 60 minut
Cena obejmuje pojedyncze wejście na indywidualne zajęcia dla 1 do 3 osób.

Kurs II Stopnia

390
Cena obejmuje 10 zajęć

Jak się zapisać?

Warunki udziału

Uczestnictwo w kursie gwarantuje wpłata zaliczki w wysokości 100zł na konto nr: 16 1140 2004 0000 3402 7636 5392 (Centrum Hatha Jogi, ul. Pocztowa 8A, 43-309 Bielsko-Biała) w tytule przelewu proszę podać nazwę grupy na którą Państwo się zapisujecie wraz z datą oraz godziną ( np. kurs  06.09 o 20.00)   Proszę również o przesłanie informacji  na adres mailowy z Imieniem i nazwiskiem oraz  numerem telefonu! Wpłata zaliczki jest jednoznaczna z akceptacją warunków kursu i nie podlega zwrotowi.

Jeśli chcesz otrzymać fakturę na firmę, koniecznie zgłoś przed zakupem(przelewem) , zgodnie z nowymi przepisami po wystawieniu paragonu nie będzie możliwości wystawienia faktury. Prośbę o wystawienie faktury należy kierować na adres mailowy: k.radka@yahoo.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń (mailowych, lub  telefonicznych) i wpłat zaliczek. Reszta kwoty, czyli 250zł. do zapłacenia na pierwszych zajęciach kursu.

Zapoznaj się z zasadami

Regulamin Zajęć

 •  Wszyscy uczestnicy zajęć w są zobowiązani do wypełnienia i podpisania regulaminu.
 • Kobiety są zobowiązane do zgłaszania przed zajęciami menstruacji.
 • Kobiety w ciąży nie mogą brać udziału w zajęciach.
 • Wszelkie niepokojące objawy w trakcie wykonywania ćwiczeń (np.: nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach) należy bezzwłocznie zasygnalizować prowadzącemu.
 •  Osoby z poważniejszymi problemami zdrowotnymi mogą przystąpić do rozpoczęcia praktyki w  po konsultacji z lekarzem i robią to na własna odpowiedzialność.
 • Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub/i stóp zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty.
 • Do ćwiczeń należy przystępować o pustym żołądku, W trakcie zajęć nie należy pić. Nie dotyczy to osób z cukrzycą.
 • Ćwiczy się boso, w przewiewnym niekrępującym ruchów stroju.
 • Program każdych zajęć stanowi całość, dlatego należy brać w nich udział od początku do końca. Chęć wcześniejszego wyjścia prosimy zgłaszać prowadzącemu przed rozpoczęciem lekcji.
 • Nie wolno pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba, że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.
 • Zachowaj ciszę! W trakcie zajęć nie należy prowadzić rozmów, ani w jakikolwiek inny sposób zakłócać ich przebiegu.Wszelkie wątpliwości oraz pytania dotyczące własnej praktyki można przedstawiać przed lub po zajęciach bezpośrednio u prowadzącego.
 • Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach po konsultacji z prowadzącym i dostarczeniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.
 • Pieniądze i inne cenne przedmioty lepiej zabrać ze sobą na salę.
 •  Przed zajęciami wyłącz komórkę!
 • Uczestnicy korzystają z usług Centrum Hatha Jogi w Bielsku  na własną odpowiedzialność.
 •  Warunkiem podjęcia praktyki na zajęciach grupy zaawansowanej jest przynajmniej 6 miesięcy regularnej praktyki jogi Iyengara oraz dobry stan zdrowia.
 • Centrum Hatha Jogi w Bielsku Katarzyny Radka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu

 

Kurs I oraz II stopnia jest grupą zamkniętą, koszt całego kursu płatny jest z góry. Ewentualne nieobecności można odrobić podczas trwania kursu na grupach początkujących, lub na grupach „dla kręgosłupa”. Nie istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia. Po zakończeniu kursu nie istnieje możliwość odrobienia niewykorzystanych zajęć!

Doświadczenie zawodowe

17 +

Lat działalności Centrum

Cennik